Времето на пролетните пръскания на трайни насаждения наближава. Необходимо е тази процедура да бъде изпълнена правилно, но от най-съществено значение са влаганите препарати. За да предотвратите нежелани процеси, вредители и дефекти като къдравост, огнен или бактериален пригор, струпясване, кафяво гниене, сачмянка, акари, щитоносни въшки, мехурки, бълхи и други подобни, ние препоръчваме професионални препарати за защита.

Кои продукти са най-подходящи за предстоящите пръскания?

Използването на продукта Рейм Золфо при съотношение 300мл на декар. Комбинацията с Хелиосол при разход 100мл на декар и Трифолио S Форте в сходно съотношение, както и добавянето на Колосал (300мл на декар) и Уетцит (3%) със сигурност е едно от най-добрите решения.

Третирането на насажденията е необходимо да се извърши прецизно и качествено, без пестене от избрания разтвор. Всяко растение трябва да бъде облято добре – както листата, така и ствола.

Нежелателно е да се пропуска дори само едно от посочените пръскания, тъй като липсата на предпазване от вредни влияние може да предизвика необратими процеси, водещи до напълно унищожена реколта.

Осигурено финансиране за зимните пръскания

Държавен фонд „Земеделие“ прие и утвърди финансова рамка за настоящата година, следвайки указанията на схемата за държавна помощ, наречена “Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”. Одобрената сума, предвидена за усвояване и покриване на разходи, е в размер на 6 000 000лв.

Кандидатите за участие в тази програма трябва да са наясно с начина на усвояване – финансовата помощ ще бъде усвоена на два отделни етапа, първият от които предстои тази пролет. Периодът обхваща времето непосредствено след зимните студове до набъбването на първите плодни пъпки. Предвидената помощ за едно стопанство не може да надвишава 270 лева вкл. ДДС за един хектар. Сумата се получава при предоставени разходни документи, доказващи закупуването на препарати и продукти, предпазващи от вредители.

Вторият етап от кампанията има функцията да насочва средства, които следва да покрият изцяло или частично разходите за растително-защитни препарати, направени от градинари и овощари. Подобни препарати са изключително необходими през есенния сезон, особено във времето на усилен листопад и последващо гниене на листната маса. Стопаните ще имат право да получат компенсация на разходите в размер на до 100 лева вкл. ДДС за всеки хектар.

Сумите, усвоени по този механизъм за изминалата година, са над 5 940 000 лева, като възползвалите се земеделски стопани наброяват 3 476. Общият бюджет на програмата за периода 2015 – 2022г. е в размер на 30 000 000 лева. Кампанията има за цел да ограничи загубите, предизвикани от зимуващи вредители, които унищожават частично трайните насаждения, в частност костилкови и семкови овощни растения, малини, ягоди, както и маслодайна роза.