Нано сярата (Nano Sulphur) е естествен фунгицид. Има способността да унищожава всички гъбични заболявания по растенията. Освен това премахва мухите и молците. Нано серните частици са 1000 пъти по-малки от микронизираните серни частици. Те унищожават гъбичките, като навлизат в телесните клетки на растенията по време на поливане или в процеса на торене с директно приложение в почвата по време на поливане или преди сеитба. Торовете на базата на нано (микробиална) сяра регулират pH стойността на почвата. Това става в рамките на 3-4 седмици, докато използването на обикновена сяра прави същото за 4-6 месеца. Почвата с регулирана киселинност е с по-добра микрофлора, по-висока ефективност и по-качествен добив. Сярата се приема като 4-ти макротор (макроелемент) след азотът, фосфорът и калият. Когато сярата намалее, листата на растенията започват да пожълтяват, а в по-късна фаза фотосинтезата намалява с до 40% и причинява загуба на протеини и повишава нитратите в растенията. Сярата има активна роля в синтеза на протеинови аминокиселини и ДНК и РНК и следователно има жизненоважно значение. Торовете с нано сяра са 20-30 пъти по-ефективни от използваните видове сяра. Те са икономични и ефективни. Количеството, което влиза в контакт с растенията, е изцяло използвано. Какви ползи получават растенията от торенето с нано сяра?
 1. Ускорява се фотосинтезата 8-10 пъти и се увеличава скоростта на растеж на растенията в първа фаза.
 2. Увеличава се количеството и качеството на протеина в пшеницата и боба и се ускорява генерирането на възли.
 3. Увеличава се съотношението на маслото в маслодайните растения.
 4. Преобразуват се нитратите в протеинов азот.
 5. Предпазват се растенията от гъбички.
 6. Увеличава се развитието на растенията и се осигурява по-високо производство.
 7. Увеличава се срока на годност на плодовете и зеленчуците.
 8. Регулира се pH-то на почвата.
 9. Елиминират се тежките метали в почвата.
 10. Приложното му поле са всички растения.
Как да използваме нано сярата за земеделските растения? В зависимост от видовете растения, изпълнението се осъществява преди сеитба с пръскане 200-300 мл/дка в зависимост от вида на растението. Ако това не е възможно, се прилага със същата доза след поникването на растенията. Разтворът се използва незабавно след приготвяне. В случай, че останалата нано сяра от опаковката няма да се използва за дълъг период от време, в опаковката се поставя тънък слой масло, за да се предотврати окисляването. Слоят предотвратява окисляването. ½ супена лъжица масло е достатъчно. Това зависи от размера на опаковката (1/2 лъжица е достатъчна за опаковки от 1л, 3л и 5л). При картофите нано сярата се прилага в съотношение 400-500 мл/дка преди сеитба и със същата доза във фаза на поява на цветните възли. Тези дози повишават ефективността с 40-60%. Като бонус, с помощта на третирането, ще унищожите яйцата на колорадския бръмбар. При фъстъците осигурява бърз растеж и развитие през пролетта. Елиминира всички молци, пеперуди, мухи и гъбични заболявания. Повишава ефективността и съотношението на протеини и мазнини при фъстъците. Намалява нитратите. Предпазва растенията от стреса през пролетта. Намалява ефектите от евентуална слана. За лозя и овощни дървета се ползва през есента, непосредствено след прибиране на реколтата или при окапване на листата. Третира се с 0,4-0,5 л нано сярна вода на декар. В случай, че дърветата са стари, количеството не трябва да е по-малко от 300-400 мл на 1 дърво. Целта е да се елиминират спорите на гъбичките. При по-старите лози елиминира буболечките и болестите, живеещи там през зимата. Във фаза на развитие се третира с по 200 мл на декар преди цъфтеж и след цъфтеж в зависимост от вида на растението и 200-300 мл нано серен воден разтвор на декар в зависимост от големината. Не трябва да бъде по-малко от 400 мл срещу лозови молци и мухи. В някои години торенето може да се осъществи 4-5 пъти в зависимост от вида на заболяването. Елиминира болестите на ботритис по време на фазата на прозрачност на гроздето. При зеленчуците почвата се наторява преди сеитба. Дозата е 200-300 мл/дка. Може да се прилага и с техника на капене. Дозата е същата. Разсадът се наторява във фаза 2-4 лист с 200 мл/дка. Останалите наторявания ще се извършват с поливане преди и след цъфтежа. Стрива се на прах в листата срещу болестите.

Защо да изберем микробиална сяра FytoFert ® S

FytoFert ® S е уникална течна формула, съдържаща патентована микробиална сяра. Продуктът е разработен в сътрудничество с университета и изследователския център на Вагенинген, Холандия. Основната съставка се добива от сяра-окисляващи бактерии (Thiobacillus), които оксидират сероводорода (H2S) до елементарна S. Получената микробиална сяра има уникална химична структура, отличава се с изключително малък размер на частиците (нано форма), което води до по-висока ефективност и персистентност от обикновената минерална сяра. Полученият продукт е в концентрация от 700 грама а.в. на литър. С какво се отличава:
 • Намалява използваната доза сяра с 25 до 50 процента.
 • Разтваря  се във вода значително по-добре от конвенционалната сяра – суспензията остава хомогенна, дори след 30 минути престой. Нано размерът на частиците позволява проникване през листата и не допуска отмиване от листата.
 • Увеличава фотосинтезата от 8 до 10 пъти.
 • Унищожава спори на гъбни патогени, акари и подсилва растенията
 • Микро тор – увеличава добива при житни и повишава съдържанието на масло при рапица, слънчоглед и етерично-маслените култури.
 • Лесен за употреба и съвместим с повечето продукти.
  За повече информация и цена, вижте в нашия онлайн магазин.