Това е прост въпрос със сложен отговор. Ето разбивка на това какво точно е хуминова киселина, как се образува, защо източникът на хуминова киселина е жизненоважен и как можете да сте сигурни, че получавате превъзходен продукт.

Какво всъщност представляват хуминовите киселини?

Хуминовите киселини са напълно разложени остатъци от органичен живот. Те представляват дълговерижни молекули с голямо тегло и тъмнокафяв цвят. Те не са една киселина. По-скоро „хуминова киселина“ е широк термин, който се отнася до сложна смес от много различни киселини, които са разтворими в алкални разтвори. Те съществуват естествено като част от жизнения цикъл на природата в почви, океани и потоци.

Как се образуват хуминовите киселини?

Когато растенията и животните умрат, техните молекули стават достъпни в почвата за използване от други организми. Бактерии, гъбички, протозои, земни червеи и дори насекоми консумират пресния материал. След дълги периоди от време, когато разлагащата се материя е била изядена и трансформирана през няколко цикъла, това, което остава, е здрав материал, който устоява на по-нататъшно разлагане, наречен хумус. (Този процес се нарича „хумификация„.) Хумусът е общ термин, който се отнася до силно сложни, стабилни съединения, които са устойчиви на по-нататъшно разлагане. А хумусът се състои от три основни компонента – хуминови киселини, фулвокиселини и хумин. Хуминовите- и фулво-киселините се оказват безценни за здравословната почвена среда, особено за техния принос към структурата на почвата и преноса на хранителни вещества между почвата и растенията.

Откъде идват продуктите с хуминова киселина?

Продуктите с хуминова киселина идват от голямо разнообразие от източници. Най-богатите продукти идват от древни находища, образувани, когато растенията и животните са загинали във влажна среда. С течение на времето тези масивни пластове от разлагащ се материал били покрити от пясъчни и скални образувания и били компресирани в още по-богати отлагания. След това някои отлагания били „повдигнати“ и кислородът бил повторно въведен в материала, което значително подпомогнало образуването на хуминови киселини. Тези издигнати находища се намират близо до повърхността и често се наричат „лигнит“ или „леонардит“. Оттук идват повечето продукти с хуминова киселина днес.

Защо трябва да добавяме хуминова киселина към почвата в градината?

За съжаление, много човешки дейности влошават и замърсяват почвите, намалявайки почвените екосистеми (органичната материя) и правейки някои почви вредни за околната среда и човешкото здраве. Ерозията е сред най-големите причини за деградация на почвата, тъй като основният горен слой на почвата се губи с много по-големи скорости, отколкото може да бъде заменен. Непрекъснатото прилагане на неорганични (химически) торове, съчетано с годишната оран, може да изчерпи съдържанието на хумус в почвите. За да се възстанови почвата, органичната материя трябва да бъде заменена. А ерозираният хумус трябва да бъде заменен от външен източник, защото са необходими много години, за да се развие по естествен път. Без здравословно количество хумус биологичната активност на почвата и растенията, които зависят от нея, е драстично намалена. Здравите почви имат органична материя в диапазона 2-6%. Но много земеделски среди използват почва с много по-ниски нива на органична материя.

Какви са ползите от хуминовата киселина?

В миналото фермерите използвали хуминова киселина за генериране на по-здрави растения и по-висок добив. Днес хуминовите киселини са още по-есенциални от всякога поради гореспоменатите причини. Ето само някои от многото предимства на хуминовата киселина.
 • Увеличава усвояването на хранителни вещества
 • Увеличава водозадържащия капацитет в почвата
 • Подобрява цялостната структура на почвата.
 • Стимулира микробната активност.
 • Регулира pH-стойността на почвите.
 • Хелатира токсините от почвата.
 • Помага за премахване на желязната хлороза чрез увеличаване на усвояването на желязо.
 • Подобрява цялостното здраве на растенията, като помага на растенията да устояват по-добре на вредители и болести.
 • Стимулира растежа на корените, което увеличава обема на реколтата.
 • Повишава кълняемостта.

Какъв ефект върху растенията притежава биостимулантът Хумус Актив Амино (Humus Active Amino)

 • Повишава добивите;
 • Прави растенията здрави и балансирани;
 • Спомага за по-бързото възстановяване на растенията след стресови ситуации като измръзване, градушки, хербициден ефект, фитотоксичност;
 • Подобрява транспортирането на минерални хранителни вещества в растенията, в това число и на микроелементи, което подобрява усвояването на торовете;
 • Подобрява жизнеността и растежа на растенията;
 • Подобрява качеството на продукцията;
 • Прави аминокиселините свободни и бързо усвоими за растенията.

За поръчки или запитвания може да се свържете с нас на телефон 089 658 5268 или [email protected]