Почвеното органично вещество съставлява само няколко процента от повечето почви. Но то има голямо влияние върху свойствата на почвата и от своя страна върху селскостопанската производителност. Свойствата на почвата, засегнати от почвената органична материя, са много:
 • стабилност на агрегата (колко добре малките бучки почва се задържат заедно, което се отразява на структурата на почвата);
 • капацитет за обмен на катиони (способността на почвата да задържа положително заредени хранителни вещества за растежа на растенията);
 • скорост на освобождаване на хранителни вещества чрез минерализация (колко азот, фосфор и други елементи се отделят от микробната активност);
 • капацитет за задържане на вода;
Активната почвена органична материя се състои предимно от пресни растителни и животински остатъци, които се разграждат за много кратко време, от няколко седмици до няколко години. Този вид органична материя е свързана с много биологична активност. Пасивната почвена органична материя, известна още като хумус, не е биологично активна, което означава, че осигурява много малко храна за почвените организми. Може да са необходими стотици или дори хиляди години, за да се разложи напълно! Бавната почвена органична материя е някъде между активната и пасивната почвена органична материя. Състои се предимно от детрит, частично разбити клетки и тъкани, които само постепенно се разлагат. Бавната почвена органична материя е до известна степен устойчива на гниене и може да отнеме няколко години до няколко десетилетия, за да се разпадне напълно. Какво представлява активната почвена органична материя? Активната органична материя на почвата е „прясното месо“ за микробите. Това е лесно смилаемата и лесно разлагаща се част от пресни органични остатъци. Активната почвена органична материя играе много различна роля от пасивната органична материя. Тъй като се разлага от почвените организми, тя спомага за стабилизиране на почвените агрегати, освобождава хранителни вещества чрез минерализация и осигурява храна за микробната активност, което може да доведе до потискане на болестите по растенията и до засилен растеж на растенията. Количеството активна органична материя в почвата може да се промени бързо, само за година или две, и е силно повлияно от практиките за управление на почвата. За поддържане на същото ниво на активна почвена органична материя е необходимо постоянно снабдяване с пресни органични материали, обикновено от растящи растения. Корените на културите, растителните остатъци и покривните култури допринасят за активната органична материя. Почвата също трябва да се управлява, за да се сведе до минимум загубата на органична материя чрез окисляване (от агресивна обработка на почвата) и ерозия (от земята, оставена гола). Какво е Хумус Актив (Humus Active) Хумус Актив стимулира развитието на микориза (симбиотична асоциация между гъба и корените на васкуларно растение приемник). Тя е необходима за правилното развитие на кореновата система. Така бързо се разграждат органичните отпадъци (растителни остатъци, листа, стъбла), като по този начин се доставят хранителни вещества и хранителен хумус на растенията. Бързото разлагане на органичната материя и доминирането на хумусни съединения значително ограничават развитието на патогени, причиняващи болести по растенията, включително гъбични заболявания. Хумус Актив е предназначен за всички видове растения при отглеждане на големи площи: полски култури и овощни градини, както и в разсадници, паркове и градски зелени площи. Този продукт дава отлични резултати на растеж както при екологични, така и при традиционни култури. Какви предимства има Хумус Актив
 • подобрява структурата на почвата;
 • напълно разлага растителните остатъци;
 • позволява по-доброто използване на хранителните вещества;
 • подготвя почвата за сеитба;
 • насърчава развитието на кореновата система, подготвяйки растенията за зимен покой;
 • възстановява естественото плодородие на почвите;
 • повишава рентабилността на производството;
 • значително увеличава водната и сорбционна способност на почвата;
Знаете ли, че: 20 литра Хумус Актив био тор се равняват на 10 тона оборски тор! Продуктът е много по-полезен в някои отношения, тъй като оборският тор не съдържа стабилен хумус или такова множество бактериални култури. Също така Хумус Актив е безопасен за хора и животни. Как и кога да използваме Хумус Актив за нашата градина? При конвенционално и интегрирано отглеждане, 20 литра Хумус Актив се разреждат с 400 литра вода в пулверизатор при работеща бъркалка. Тази доза работна течност се използва за пръскане на 1 хектар почва. Хумус Актив основно се използва два пъти годишно. Първата обработка се прилага през пролетта – като подхранване или внасяне в почвата, от началото на вегетацията до края на май. Може да се използва след поникване. Втората обработка се прави през есента – след прибиране на реколтата до средата на ноември, при условие че средната дневна температура не е под 5°C. Може да се използва след поникване. Препоръчва се прилагането на Хумус Актив при влажна почва, малко преди планираната обработка на почвата. Листно третиране се прави през вегетационния период, като растенията се напръскват с 5 л Хумус Актив, разреден в 200 л вода. Листното подхранване трябва да се извършва от началото на вегетацията до прибиране на реколтата, не по-често от веднъж седмично. Допълнителните третирания с пръскане на овощни дървета и храсти след прибиране на реколтата ще подготвят растенията за зимен покой и ще предизвикат бързо разлагане на органичната материя в почвата.

За поръчки или запитвания може да се свържете с нас на телефон 089 658 5268 или [email protected]