0

Количка

Описание

С Humus Active разчитате на:

 • Здрави и силни растения;
 • Подобрен почвен състав и структура;
 • По-лесно преодоляване на стресови фактори;
 • Високи и устойчиви добиви;
Хранителните елементи  в HUMUS ACTIVE са в естествено хелатирана, лесно и бързо-усвоима за растенията форма, която не позволява тяхното отмиване . Комплексите от микроорганизми, хуминови и фулво киселини подпомагат развитието на кореновата система, стъблата, листата и плодовете на растението, както и всички жизнени процеси в растителния организъм.
Очаквани резултати при използване на Humus Active при плодове и зеленчуци:
 • По-обилен цъфтеж, увеличено и изравнено  плододаване, удължен беритбен период;
 • Повишен добив, качество, съхраняемост и транспортабилност на продукцията;
 • Подобрено усвояване на влаганите хранителни елементи;
 • Подобрени почвени състав и структура.
Humus Active съдържа:
 • 55% хумусни киселини от които:
 • 49% хуминови киселини
 • 1% фулво киселини 5% хумини и улмини;
 • Макро и микро елементи:
 • Азот (N) – мин 0,02%; Фосфор (P) – мин 0,3%; Калий (K) – мин0,55%; Калциев оксид (CaО) – мин 0,3%; Магнезиев оксид (MgО) – мин 0,05%; Мед (Cu) – мин 1мг/кг; Желязо (Fe) – мин 450 мг/кг; Манган (Mn) – мин 15мг/кг; Цинк (Zn) – мин 3 мг/кг Колоиден силициев диоксид (SiO2);
 • Азотфиксиращи бактерии (Azotobacter spp.), които синтезират от атмосферата органичен азот до 7 кг/дка за година;
 • Микоризни гъби – потискат развитието на вредни патогени, подпомагат вкореняването и бързото развитие на кореновата система; Аминокиселини, витамини, ензими и растежни стимулатори;
 • Комбинация от всички групи полезни микроорганизми и бактерии, които подобряват почвената структура и спомагат храненето на растенията;
 • Група бактерии от различни родове, които превръщат неусвоимите форми на минералите от почвата в храна за растенията (освобождават блокираните хранителни елементи);
 • Фотосинтезиращи бактерии, осигуряващи кислород за кореновата система;
 • Целулозоразлагащи бактерии – (Bacillus spp.);

Микробиологичен състав на продукта

 Продукт – Humus Active Отчетни количества
 Общ брой бактерии cfu/g-1s.m. 7350,19
 Cellulolytic bacteria cfu/g-1s.m. 1042,11
 Pseudomonas cfu/g-1s.m. 3,57
 Грам-положителни гъби cfu/g-1s.m. 60,67
 Trichoderma cfu/g-1s.m. 51,38
 Bacillus cfu/g-1s.m. 763,74
 Аctinomycetes cfu/g-1s.m. 103,5
 Azotobakter cfu/g-1s.m. 14,28
 Протеини и аминокиселини Отчетни количества
 Общ протеин m/g в сухо вещество 58,5
 Съдържание на активни аминокиселини m/g в сухо вещество 2,56  
Ефект върху растенията и почвата:
 • По-здрави и добре изхранени растения;
 • Подобрени хранителни качества – повишено съдържание на витамини, захари, сухо вещество и протеини;
 • По-ранно и дружно зреене;
 • Предпазване от измръзване;
 • Неколкократно увеличаване масата на кореновата система;
 • Подпомагане бързото преодоляване на стрес при неблагоприятни условия, включително и след градушки;
 • Регулиране почвеното Ph към неутрално, независимо от типа на почвената реакция;
 • Повишаване съдържанието на хумус в почвата;
 • Подобряване сорбционния капацитет на почвата и нейната структура;
 • Освобождаване блокираните в почвата елементи, с което се увеличава количеството на усвоимите хранителни вещества в почвения разтвор;
 • Възстановяване и балансиране на доброкачествената почвена микрофлора;
 • Повишаване почвеното плодородие; При продължително използване на Хумус Актив структурата на почвата може да се подобри значително.
Хранителните елементи  в HUMUS ACTIVE са в естествено хелатирана, лесно и бързо-усвоима за растенията форма, която не позволява тяхното отмиване . Комплексите от микроорганизми, хуминови и фулво киселини подпомагат развитието на кореновата система, стъблата, листата и плодовете на растението, както и всички жизнени процеси в растителния организъм.

Съдържание на растежни стимулатори:

Вещества, стимулиращи растежа на растенията
 Номер Тип Количество
 1 Ауксин 0,78 [ug/kg s.m. (dm3)]
 2 Цитокинин 1,20 [ug/kg s.m. (dm3)]
   Съдържание на органичен Въглерод
 Соrg (g/l) СKH (g/l) СKF (g/l) ⱷ (% Ctot) СKH/ СKF
 540,1±21,9 482,1±14,2 13,7±0,7 89,3 36,8
Легенда:
Соrg – органичен въглерод (С)
СKH – въглерод от хуминови киселин СKF – въглерод от фулво киселини
ⱷ (% Ctot) – ефективност извлеченият органичен въглерод от хуминовите киселини в %
СKH/ СKF – индекс на качеството на хумуса, измерено като съотношение между въглерода (С) от хуминовите и фулво киселините.

Допълнителна информация

Марка

Ekodarpol

Отзиви

Все още няма отзиви.

Напишете първия отзив за „Humus Active / Хумус Актив“

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.