0

Количка

Описание

Ефективни микроорганизми Микроведа Фарминг, разработени специално за растения.
Ефективни Микроорганизми-Фарминг препарат е съставен от неизменени природни микроорганизми и е сертифициран от института за екологични продукти Fibel и институт OKOP, с европейска директива  EWG с номер 889/2008.
Понятието ефективни микроорганизми, върху които е построена технологията. Повечето от тези микроорганизми се използват в хранителната индустрия и медицината и са отдавна известни. Тяхната безопасност и сигурност, при употребата на Ефективни.Микроорганизми. се е доказала през годините в страни като Япония и много други.
Главна причина за изключителната многофункционалност на -препарата е широкият диапазон на действие на влизащите в състава му микроорганизми. Представяме ви най-големите групи микроорганизми, влизащи в Ефект.Микр.-препарата и основните функции, които те изпълняват.
Фотосинтезиращи бактерии – независими самоподдържащи се микроорганизми. Тези бактерии синтезират полезни вещества от онези, които растенията отделят чрез корените си, органични вещества и отровни газове (например, сероводород), използвайки слънчевата светлина и топлината на почвата като източници на енергия. Полезните вещества включват в себе си аминокиселини, нуклеинови киселини, други биологично активни вещества и захари, способстващи развитието и растежа на растенията. Тези вещества се поглъщат непосредствено от растенията и същевременно са храна за развиващите се бактерии. Така в отговор на нарастващия брой на фотосинтезиращи бактерии в почвата расте и съдържанието на други ефективни микроорганизми. Например, съдържанието на микоризните гъбички се увеличава поради достъпността на азотните съединения (аминокиселини), използвани като субстрат, който се отделя от фотосинтезиращите бактерии. А микоризата на свой ред подобрява разтворимостта на фосфатите в почвата, доставяйки по този начин на растенията недостъпния до този момент фосфор.
Млечнокиселите бактерии изработват млечна киселина от захари и други въглеводороди, произведени от фотосинтезиращите бактерии и дрождите. Млечната киселина е силен стерилизатор. Тя подтиска вредните микроорганизми и ускорява разлагането на органичното вещество. Освен това, млечнокиселите бактерии способстват разлагането на лигнините и целулозата и водят до ферментация на тези вещества.
Млечнокиселите бактерии са способни да спрат разпространението на вредния микроорганизъм Fusarium, предизвикващ болести при растенията. Когато броят на Fusarium нараства,  растенията отслабват, което предизвиква развитието на други болести и често приключва с „пламване“ от нематоди. В зависимост от това, как бактериите на млечната киселина подтискат разпространяването на Fusarium, броят на нематодите намалява постепенно.
Дрождите синтезират антибиотични и полезни за растенията вещества от аминокиселините и захарите, продуцирани от фотосинтезиращите бактерии, органичните вещества и корените на растенията.
Биологичноактивните вещества от типа на хормоните и ферментите, произведени от дрождите, стимулират точката на растеж и съответно, растежа на корена. Те секретират (отделят) полезни субстрати за ефективните микроорганизми от типа на млечнокиселите бактерии и актиномицетите.
Актиномицетите, които по своя строеж заемат междинно положение между бактериите и гъбичките, произвеждат антибиотични вещества от аминокиселините, отделяни от фотосинтезиращите бактерии и органичното вещество. Тези антибиотици подтискат растежа на вредните гъбички и бактерии.
Актиномицетите могат да съществуват заедно с фотосинтезиращите бактерии. Така и двете групи подобряват състоянието на почвата.
Ферментиращи гъбички. Гъбичките от типа  Aspergillus и Penicillium разлагат бързо органичните вещества, произвеждайки етилов спирт, сложни етери и антибиотици. Те подтискат миризмата и предотвратяват заразяването на почвата с вредни насекоми и техните личинки.
Всяка от разновидностите на ефективните микроорганизми (фотосинтезиращи бактерии, млечнокисели бактерии, дрожди, актиномицети, гъбички) имат собствена важна функция, но при това от една страна подпомагат действието на други микроорганизми, а от друга страна – използват веществата, произведени от тези микроорганизми. Именно това явление на „съвместно съществуване и съвместно процъфтяване“ е симбиозата.
Когато Ефективните Микроорганизми се развиват в почвата като съобщество, количеството на полезните микроорганизми се увеличава. Микросветът на почвата става по-богат и микробните екосистеми в почвата са добре балансирани, при това определени микроорганизми, особено патогенните, не се развиват. Така се подтискат болестите на почвата.
Корените на растенията отделят вещества от типа въглеводороди, аминокиселини, органични киселини и активни ферменти. Ефективните.Микроорганизми. ги използват за своя растеж. В течение на този процес те, на свой ред, отделят и по този начин обезпечават растенията с аминокиселини, нуклеинови киселини, разнообразни витамини и хормони. Освен това, Ефективните Микроорганизми  в зоната около корена образуват симбиоза с растенията. Следователно, в почвите, населени с Ефективните Микроорганизми, растенията се развиват в изключително благоприятни условия.
По оношение на съживяването на почвата и повишаването на добивите ефективността на препарата -Farming не подлежи на никакво съмнение. По какъвто и начин да се използва, той дава положителни резултати. Независимо от това, не би могло да бъдат дадени определени обещания в цифри за увеличаването на добивите, тъй като твърде много фактори оказват влияние на това. Още повече, че резултатите зависят в голяма степен както от интензивността на използването на препарата, спазването на технологията, така и от характера и степента на заразяване на почвата. Затова могат да бъдат оценени само основните цифрови тенденции при използването на новата технология. Така само обикновеното накисване на зеленчуковите семена преди да бъдат посадени при последващо отглеждане на културите по стандартния агрохимичен начин дава ръст на реколтата с 10 – 20%. Еднократното пръскане на кълновете с Ефективни .Микроорганизми-фарминг препарат в концентрация 1:200 дава 10 -20-% над нормата. Ежеседмичното пръскане на растенията със същия разтвор при условие, че се спазват основните правила на .-технологията дава за различните култури до 50% над нормата. При използването на .компост с Ефективни Микроорганизми, в зависимост от неговото количество и състав,  реколтата може да нарасне 2-3 пъти.
Отчита се рязко подобряване на качеството на реколтата на повечето култури, повишаването на неговата устойчивост на съхранение изобщо и зимно съхранение в частност. Практически за всички култури се отбелязва значително подобряване на вкуса и увеличаване на количеството събрани плодове. Например, при доматите то се увеличава средно 1-2 пъти, при краставиците също така. Много хора са приятно учудени, когато краставиците започват да завръзват по 3-5 бройки в снопче. Значително се увеличава и размера на много от плодовете. При това увеличаването е свързано не с  това, че в растенията протичат някакви мутационни изменения, а с това, че при благоприятни условия растенията са в състояние да реализират напълно всички генетично заложени в тях възможности. Всички опити без изключение показват и явен икономически ефект при използването на Ефективни Микроорганизми.-Фарминг. Разходите за всеки допълнително получен килограм с негова помощ са минимални.
Ефективните Микроорганизми.-технологията значително повишава устойчивостта на растенията към болести, вредители, неблагоприятни метеорологични условия, в частност суша и измръзвания. Много от градинарите още първата година, в която използват активно препарата, са успели напълно да се избавят от фитофторозата и други коварни заболявания. Отчита се безусловно намаляване или напълно изчезване на много от опасните вредители.
Не подлежи на никакво съмнение, че от всички създадени досега в света биологични препарати именно Ефективните Микроорганизми. Фарминг препаратът е сред най-ефективните и е универсален. Всички останали съдържат един или в най-добрия случай няколко полезни микроорганизми, не образуващи хранителна симбиоза на щамовете. Подобни препарати изпълняват основно защитни или антибиотични функции и поради липсата на поддържащ микроорганизъм „работещите“ микроорганизми в симбиозата имат слаб или краткотраен ефект. Основната група от модерните днес биопрепарати съдържат не отделни живи микроорганизми, а само ферменти, способстващи повишаването на тяхната жизнена дейност. Ясно е, че с тяхна помощ не може да се образува каквато и да било продължителна жива симбиоза, затова и тяхната ефективност е кратковременна. Заедно с това, както показва практиката, редица такива препарати работят много продуктивно съвместно с Ефективните.Микроорганизми., активизирайки тяхното действие.
Изготвените с помощта на  Ефективните .Микроорганизми.-фарминг биоторове са по-ценни и ефективни, отколкото оборския тор, смятан от край време за най-добрия биологичен тор. Причините са прости. Обикновеният тор не е нищо друго освен частично ферментирала трева в стомаха на животните. По естествени причини (болести на животните, смесване с урина и т. н.) той съдържа и немалко количество всевъзможни патогени, които впоследствие се развиват в почвата наред с регенеративната среда. Заедно с това всички полезни микроорганизми, съществуващи в стомаха на животното, са налични и в Eфективни.Микроорганизми., където, освен тях, се съдържат и множество други полезни микроорганизми, които също участват в процеса на ферментация на компоста. Затова и компоста е значително по-функционален и, за разлика от обикновения тор, способства не само растежа, но и плодоносенето и защитата от болести и не съдържа патогенни съставляващи.
Оборският тор е изключително хранителна среда за размножаването на Ефективните Микроорганизми. Важно е, че при обработката с Ефективните Микроорганизми се унищожават и всички съдържащи се в тора патогенни микроорганизми. Добавянето на оборски тор в състава на Ефективните Микроорганизми -компоста даже в малки количества, например 10 % от общата маса, повишава приблизително два пъти всички полезни свойства на торовете без изключение. Ефективни Микроорганизми.-копостът , изготвен само от оборски тор, е изключително концентрирана маса, съдържаща огромно количество както хумус, така и Ефективни.Микрорганизми. Нормите за необходимо използване на такъв компост са 10 пъти по-ниски, отколкото на чистия тор, а ефектът е значително по-силен.
Активиран препаратът има приятен сладко кисел мирис, киселинност от 3,2 до 4,0 pH. Цветът е червено-кафяво с жълти отенъци. След употреба се изтисква въздуха от съда в който е налят (туба, шише) и се завива силно капачката, така че да не прониква кислород. Държи се на хладно и тъмно място от +8 до +20С. Срок на годност от 3 до 6 месеца. 1л

Допълнителна информация

Тегло1 kg

Отзиви

Все още няма отзиви.

Напишете първия отзив за „Микроведа – растения“

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.