0

Количка

Агроцентър "Ивтийн Агро"

Agro1 (15 of 16)

„Ивтийн Агро“ ЕООД е създадена с единствената цел да работи в името на здравите растения. Нашето вдъхновение винаги е била живата природа!

Екипът на „Ивтийн Агро“ е съставен от доказани специалисти в своите области – агрономи, ентомолози и фитопатолози. Всички те притежават богат опит в отглеждането на ягодоплодни култури, зеленчуци, овощни насаждения, лозя и етерично-маслени култури.

Част от дейностите, в които екипът на „Ивтийн Агро“ е специализиран, включва създаване на програми, съобразени с особеностите и изискванията на растенията. Тези програми са изключително щадящи и подпомагащи почвеното плодородие.

Екипът на компанията упражнява системен мониторинг върху прилагането на всяка програма и върху самото развитие на културите, като същевременно следи за евентуално наличие на патогени и вредители. Наблюдават се фактори като количествена норма на дъждовете, хранителна запасеност, pH и други типове данни, които биват надлежно описани в дневници. Това е рецептата за постигане на отлична реколта.

Портфолиото от продукти и услуги на "Ивтийн Агро" включва:

 • Изграждане на израелски оранжерии с хидропоника и технология за отглеждане на съответната култура;
 • Дистрибуция на продукти, влагани при био производство;
 • Дистрибуция на химични торове и препарати;

Дистрибуция и внос на:

 • Фитинги
 • Тръби
 • Маркучи
 • Системи за капково напояване
 • Мулчиращи фолиа
 • Проектиране и изграждане на трасета и системи за капково напояване
 • Работни саксии
 • Тарелки
 • Торо-почвени смеси
 • Семена
 • Градински принадлежности
 • Засенчващи мрежи
 • Полиетилен за оранжерии
 • Пръскачки
 • Косачки
 • Саксии